Pressmeddelanden 2010

Datum Rubrik
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,25 procent
Bankerna har god motståndskraft
Riksbankens riskenkät hösten 2010
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,0 procent
God fart under hög vaksamhet
Den 4 oktober erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Den 20 september erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 0,75 procent
Den 23 augusti erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Den 26 juli erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Riksbanken höjer priset på lån med 28 dagars löptid
Reporäntan höjs till 0,5 procent
Den 28 juni erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Riksbankens företagsintervjuer: Återhämtning på bred front men osäkert framöver
Penningpolitiken i Sverige
Bankerna är väl rustade men osäkerheten har ökat
Den 31 maj erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (1 månad)
Riksbankens riskenkät våren 2010
Riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning och med längre löptid
Minnesmynt med anledning av kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings bröllop
Den 3 maj erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 månader)
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
Riksbanken upphör med lån till tre och sex månaders löptid, men erbjuder istället lån till 28 dagars löptid
Den 19 april erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Den 1 april erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 månader)
Riksbanken förnyar sedel- och myntserien
Den 22 mars erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Den 8 mars erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 månader)
Den 22 februari erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Sammanhängande regelverk och tydligare rollfördelning mellan myndigheter
Riksbanken levererar 5,8 miljarder kronor till staten
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
Riksbanken utreder den svenska bostadsmarknaden
Riksbanken upphör med lån till tolv månaders löptid, men fortsätter att erbjuda lån på kortare löptider.
Den 8 februari erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken växlar EU-betalning
Riksbankens företagsintervjuer: Långsam återhämtning
Swapavtal med Federal Reserve löper ut
Den 25 januari erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Den 11 januari erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken växlar EU-betalning