Den finansiella sektorn klarar en omställning till euro den 1 januari 1999

I Riksbankens rapport Euron i den svenska finansiella sektorn - en lägesrapport presenteras de förberedelser som måste göras för att eventuellt introducera euron i Sverige. Vidare belyses de frågor som är under diskussion och måste lösas. Syftet med rapporten har varit att beskriva konsekvenserna av EMU för den finansiella sektorn i Sverige, oavsett om Sverige är med i EMU eller inte.

Riksbanken bedömer att den finansiella sektorn klarar en omställning till euro den 1 januari 1999. Ett senare medlemskap kan i vissa fall underlätta och i andra fall försvåra förberedelsearbetet. Det sämsta alternativet är en lång period av osäkerhet. Kostsamma dubbla system kommer då att bli en realitet på flera områden.

Vid ett medlemskap i EMU förordar aktörerna på den svenska värde-pappersmarknaden, banker, finansinstitut, VPC, börsen, OM m.fl. enstämmigt en "big bang-lösning", dvs. en snabb och samlad övergång från kronor till euro vid årsskiftet 1998/1999.
Även om Sverige inte deltar från starten 1999 kommer förändringar att ske. Av de yttranden och bilagor som ingår i rapporten framgår att en betydande anpassning kommer att ske oberoende av om Sverige är med i EMU eller ej. Att stå utanför EMU är därför inte liktydigt med status quo. Det är dock varje enskild aktörs beslut om och i vilken mån man vill förbereda sig för den gemensamma valutan.

Rapporten är uppdelad i sju huvudområden; penning- och valutapolitik, betalningssystem, rättsliga aspekter, sedlar och mynt, statistik, IT och redovisning. Dessutom presenteras, som yttranden, ett antal branschorganisationers syn på vilka förberedelser som behöver göras vid en övergång till euro.

Euron i den svenska finansiella sektorn - en lägesrapport kan hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11, eller beställas från informationscentralen, tel. 08-787 01 00, fax: 08-787 05 26.

Ytterligare information lämnas av:
Stefan Ingves, vice riksbankschef, tel. 08- 787 01 08
Eva Julin, internationella sekretariatet, tel. 08-787 02 19.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?