PSAB tar över ansvaret för sedeldistributionen i Sverige

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid onsdagens sammanträde att den 1 juni inleda verksamheten i det helägda dotterbolaget PSAB Pengar i Sverige AB samt att om-strukturera betalningsmedelsavdelningen BMA inom Riksbanken.


”Inledningsvis kommer PSAB att erbjuda tjänster och produkter inom kontanthanteringen, exempelvis sortering och äkthetskontroll av sedlar, dagskasseupp-räkning och bankomattjänster. Tillsammans med banker, post och andra aktörer avser PSAB att skapa bättre förutsättningar för säkrare och effektivare hantering av kontanter. PSAB kommer också att utveckla nya tjänster och produkter inom kontanthanteringen,” säger Hans Krook, VD för PSAB Pengar i Sverige AB, i en kommentar.


Motiven till förändringarna är att renodla Riksbankens myndighetsroll och sänka samhällets kostnader för kontanthanteringen. Ett affärsdrivet bolag som hanterar distributionen av sedlar och mynt i Sverige har bättre förutsättningar t ex att utnyttja den tekniska utvecklingen för automatisering av verksamheten. Riksbankens roll begränsas till att utöva tillsyn av kontanthanteringen i landet och av PSAB.


PSAB Pengar i Sverige AB kommer inledningsvis att ha cirka 250 anställda medan den nya betalningsmedelsavdelningen kommer att ha 25 anställda. Initialt kommer PSAB att ha sin verksamhet i Falun, Härnösand, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Mölndal, Stockholm, Växjö och Örebro. Huvudkontoret kommer att vara beläget i Tumba.


Direktionen beslutade samtidigt att utse Tom Dagne till chef för betalningsmedelsavdelningen efter Hans Krook, som är VD för PSAB Pengar i Sverige AB.


För ytterligare information kontakta:

Hans Krook, VD, PSAB Pengar i Sverige AB, tel. 08 – 787 03 00
Lars Nyberg, vice riksbankschef och styrelseordförande i PSAB, tel. 08 – 787 01 08
Per-Olof Arevik, utredare betalningsmedelsavdelningen, Riksbanken,
tel. 08 – 787 04 84.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?