Den 13 juli erbjuder Riksbanken lån i svenska kronor till fast ränta

Datum

Riksbanken beslöt den 1 juli att införa lån till fast ränta med cirka 12 månaders löptid till de penningpolitiska motparterna för att penningpolitiken ska få avsedd effekt. Riksbanken har gjort bedömningen att en sådan kompletterande åtgärd behövs för att penningpolitiken ska få avsedd effekt.


Krediten erbjuds den 13 juli 2009 genom ett auktionsförfarande. Det erbjudna beloppet i auktionen är 100 miljarder kronor, där de penningpolitiska motparterna anger anbud i form av både ränta och önskad lånevolym. Minimiräntan för auktionen blir reporäntan med ett påslag på 0,15 procentenheter. Lån ges mot normala säkerheter och med likviddag den 15 juli 2009. Löptiden på lånet är 350 dagar, det vill säga cirka 12 månader.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?