Riksbanken tecknar nytt primary dealer-avtal med Nordbanken och Unibank

Datum

Nordbanken AB (publ) och Unibank A/S är primary dealers på penning- och obligationsmarknaden samt på valutamarknaden. Instituten ingår numera i samma koncern, Nordic Baltic Holding (under namnändring). Riksbanken har tecknat ett nytt primary dealer-avtal på penning- och obligationsmarknaden med Nordbanken AB och Unibank gemensamt, som ersätter de tidigare avtalen med respektive institut. Det nya avtalet trädde i kraft den 3 juli 2000.


De nuvarande primary dealer-avtalen för valutamarknaden med Nordbanken och Unibank kvarstår tills vidare oförändrade.


Primary dealers på valutamarknaden, 12 st

ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam
Chase Manhattan Bank NA, London
Citibank N.A., London
Crédit Agricole Indosuez, London
Den Danske Bank A/S, Köpenhamn
FöreningsSparbanken AB
HSBC Midland, London
Nordbanken AB
SEB
Svenska Handelsbanken
UBS AG, London och Zürich
Unibank A/S, Köpenhamn


Primary dealers på penning- och obligationsmarknaden, 7 st

ABN AMRO Bank N.V., Stockholm
Danske Bank Consensus
E. Öhman J:or Fondkommission AB
FöreningsSparbanken AB
Nordbanken AB och Unibank A/S, Stockholm och Köpenhamn
SEB
Svenska handelsbanken


Ytterligare information lämnas av avdelningen för marknadsoperationer:
Tomas Thyblad, chefshandlare, tel. 08-696 68 18 och Magnus Vesterlund 08-787 06 49, enhetschef.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?