Oförändrad inflationsbild

Riksbanken bedömer att inflationen, mätt med KPI, i genomsnitt blir ca 1 procent 1997 och ca 2 procent 1998. Den underliggande inflationen beräknas bli mellan 1,5 och 2 procent under 1997 och 1998. Denna bedömning baseras på oförändrade styrräntor och en viss förstärkning av växelkursen från nivån 122 mätt med TCW-index. Det framgår av den inflationsrapport som Riksbanken presenterar idag, torsdag.

Mätt med KPI är inflationen något högre både 1997 och 1998 än i den förra inflationsrapporten, som presenterades i mars. Detta beror framför allt på att växelkursen försvagats under de senaste månaderna, men också på att SCB reviderat beräkningsmetod för räntekostnaderna i KPI.

Riksbankens bedömning av BNP-tillväxten kvarstår från förra rapporten. BNP väntas i runda tal öka med 2 procent 1997 och 3 procent 1998. Produktionsgapet förväntas inte komma att slutas inom de närmaste två åren.

I inflationsrapporten som presenterades i mars bedömde Riksbanken att infla-tionen i huvudscenariot skulle bli något lägre än 2 procent under 1998. Sedan dess har utvecklingen i huvudsak gått i förväntade banor med undantag för att växelkursen utvecklats något svagare än vad som då antogs. I huvudscenariot i den rapport som nu presenteras väntas såväl KPI:s ökningstakt som den underliggande inflationen vara i linje med inflationsmålet på 2 procent under de närmaste två åren. Med denna bedömning av inflationsutvecklingen är penningpolitiken väl avvägd.

En presskonferens om inflationsrapporten med Lars Heikensten, Claes Berg och Jonas Ahlander kommer att hållas kl. 10.30 i Riksbanken, med ingång från Malmskillnadsgatan 7. Presskort krävs.

Inflationsrapporten kan beställas från Riksbankens informationscentral; fax 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00 eller hämtas i Riksbankens entréer; Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11.

Inflationsrapporten finns också på Internet (http://www.riksbank.se) i både HTML- och PDF-format. Det sistnämnda formatet kan hämtas hem elektroniskt.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?