Direktionssammanträden samt inflationsrapporter andra halvåret 2001

Direktionen har fastställt en sammanträdesplan för andra halvåret 2001 samt publiceringsdatum för inflationsrapporterna. Beslut från de penningpolitiska mötena publiceras normalt dagen efter mötet klockan 09.00. Protokoll från de penningpolitiska mötena publiceras normalt efter cirka två veckor, alltid klockan 11.00. Datum meddelas i det pressmeddelande som skickas ut dagen efter det penningpolitiska mötet.

Datum

Tid

Händelse

2001-08-23

13.00

Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte

2001-09-06

13.00

Direktionen sammanträder

2001-09-20

13.00

Direktionen sammanträder

2001-10-05

09.00

Direktionen sammanträder

2001-10-10

09.00

Direktionen sammanträder

2001-10-15

13.00

Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte

2001-10-16

09.00

Inflationsrapport 3 publiceras

2001-10-16

10.00

Riksbankschefen utfrågas i Finansutskottet.

2001-10-25

13.00

Direktionen sammanträder

2001-11-08

13.00

Direktionen sammanträder

2001-11-22

13.00

Direktionen sammanträder

2001-11-29

13.00

Direktionen sammanträder

2001-12-04

13.00

Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte

2001-12-05

09.00

Inflationsrapport 4 publiceras

2001-12-20

13.00

Direktionen sammanträder

Frågor besvaras av
Björn Hasselgren, tel. 08 – 787 04 72 eller Tommy Persson, tel. 08 – 787 03 99.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?