Undersökning om svenskt portföljinnehav 1999 - Utländska aktier och fondandelar

I den undersökning som årligen görs av Riksbanken framgår att svenska placerare vid årsskiftet 1999 innehade utländska portföljplaceringar motsvarande ett marknadsvärde av 935 miljarder kronor. Detta är en ökning med drygt 361 miljarder eller 63% från samma period föregående år. Anledningen till detta är bland annat att flera svenska företag har övergått i utländsk ägo. Den totala ökningen utgörs dels av värdeförändring i börs- och valutakurser motsvarande cirka 110 miljarder och dels av nettoköp av utländska aktier och fondandelar för 251 miljarder kronor.

 

Av den totala ökningen på 361 miljarder kronor härrör 188 från ökningar i det direktägda aktieinnehavet. I relativa termer återfinns den största ökningen hos fonderna där innehavet i svenskregistrerade utlandsfonder mer än fördubblats. Innehav av utlandsregistrerade fonder har däremot minskat.

 

Den svenska promemorian kan beställas från Information Riksbankens; e-post: [email protected], tel. 08 - 787 01 00, fax 08 - 787 05 26.

 

Promemorian kan även laddas ner från Riksbankens hemsida www.riksbank.se under rubriken Publikationer/Undersökningar.

 

Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell statistik:

Anna Lindahl, tel. 08 - 787 01 90
Roger Josefsson, tel. 08 - 787 07 43

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?