Försäljningen av Myntverket

Riksbanken har tecknat ett slutgiltigt avtal med finska statens myntverk, Rahapaja Oy, om försäljning av Myntverket i Eskilstuna. Avtalet baseras på den avsiktsförklaring som tecknades i november. Köpeskillingen uppgår till 200  miljoner kronor. Riksbanken har samtidigt slutit ett långsiktigt leveransavtal för bruksmynt och minnesmynt med Rahapaja Oy.

Rahapaja övertar Myntverket från den 1 januari 2002. Myntverket, med 15 medarbetare, tillverkar idag de svenska mynten. Rahapaja avser att samordna verksamheterna i Finland och Sverige och fortsätta rörelsen i Eskilstuna. Samtliga medarbetare i Eskilstuna erbjuds fortsatt anställning i Myntverket.

Rahapaja har sedan längre präglat de finska mynten och har erfarenhet från tillverkning av de tekniskt avancerade euromynten. Bolaget präglar också jubileumsmynt i Finland. Rahapajas omsättning 2001 beräknas uppgå till 96 miljoner euro och företaget exporterar till ett 30-tal länder.

Ytterligare information lämnas av:
Bitr. avdelningschef Björn Hasselgren, tel 070-394 03 08,
VD Raimo Makkonen, Rahapaja Oy, tel +358 9 8943 4362.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?