Fortsatt goda möjligheter att uppnå inflationsmålet

Datum

Förutsättningarna att uppnå inflationsmålet på 2 procent 1996 och 1997 bedöms vara goda, enligt Riksbankens inflationsrapport nr 2, som presenteras idag.

Inflationen har fortsatt att falla under 1996 och var i april 1,3 procent. Detta var något lägre än väntat. Nedgången i inflationen under våren har främst varit en följd av den starkare kronan och de lägre boenderäntorna. Den inhemska trendmässiga inflationen har de senaste åren varit kring 2 procent.

Konjunkturutvecklingen har hittills i år varit svag. Det är framför allt exporten som har utvecklats dåligt, som en följd av en avtagande internationell efterfrågan. Även på hemmamarknaden har utvecklingen varit dämpad.

I det huvudscenario som beskrivs i rapporten ökar aktiviteten i ekonomin under hösten 1996. Det finns förutsättningar för en återhämtning i exportsektorn, medan den inhemska efterfrågan sannolikt förblir relativt svag. Det är troligt att ekonomin sammantaget under 1996 och 1997 växer under sin potential och att den inte ens 1997 når fullt kapacitetsut-nyttjande.

En utveckling i linje med huvudscenariot ger ett visst utrymme för ytterligare lättnader i penning-politiken. Ett sådant utrymme finns också om ekonomin skulle visa sig bli svagare, medan tecken på en starkare utveckling drar i motsatt riktning.

En presskonferens om inflationsrapporten med Lars Heikensten, Claes Berg och Jonas Ahlander hålls kl. 10.00 i Riksbanken, med ingång från Malmskillnadsgatan 7. Presskort krävs.

Inflationsrapporten kan beställas från Riksbankens informationscentral fax 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00 eller hämtas i Riksbankens entré, Malmskillnadsgatan 7.


SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?