Riksbanken levererar 5,8 miljarder kronor till staten

Datum

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen lämnat förslag till riksdagen om disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2009. Fullmäktige föreslår att 5,8 miljarder kronor inlevereras till statsverket.

 

Förslaget har beräknats i enlighet med de riktlinjer som tillämpas för inleverans av Riksbankens vinst sedan 1988. Enligt riktlinjerna ska 80 procent av det genomsnittliga resultatet – efter vissa justeringar – under de senaste fem åren inlevereras till staten.

 

Årets inleverans är den näst största sedan 2004. Det förklaras främst av de omfattande vinsterna vid värderingen av Riksbankens valutareserv, vilka gjordes 2008 till följd av kraftigt fallande obligationsräntor.

 

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av Riksbankens framställning till riksdagen 2009/10:RB3 ”Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2009 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2009”.

Kontaktinformation

Johan Gernandt, riksbanksfullmäktiges ordförande, tel. 070-714 31 78, Leif Pagrotsky, riksbanksfullmäktiges vice ordförande, tel. 08-786 63 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?