Generella principer för samarbete mellan banktillsynsmyndigheterna och centralbankerna inom den Europeiska unionen i krissituationer

Datum

Banktillsynsmyndigheterna och centralbankerna inom EU har ett regelbundet samarbete i Kommittén för banktillsyn (Banking Supervision Committee). En arbetsgrupp under denna kommitté ledd av vice riksbankschef Lars Nyberg har tagit fram ett dokument som lägger fast generella principer för samarbete mellan olika myndigheter i krissituationer.

 

En närmare beskrivning av bakgrunden och innehållet i dokumentet finns att ladda ned från ECB:s webbplats, http://www.ecb.int/, under rubriken Press release.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?