Riksbanken sänker reporäntan till 5,55 procent

Datum

Riksbanken sänker i dag reporäntan med 0,15 procent-enheter från 5,70 till 5,55 procent.

Enligt Riksbankens inflationsrapport som publicerades i juni är förutsättningarna goda för att inflationen under de närmaste två åren utvecklas i linje med inflationsmålet på 2 procent.

"Den information om bland annat den svenska pris- och konjunkturutvecklingen som publicerats under sommaren förändrar inte den bild som presenterades i infla-tionsrapporten. Det kan mot denna bakgrund även fort-sättningsvis finnas ett visst utrymme för lättnader i penningpolitiken", säger riksbankschefen Urban Bäckström i en kommentar.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Informationschef Michael Wallin, tel. 08 - 787 04 18.

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?