Riksbanken fortsätter att växla valuta för Riksgäldskontorets räkning

Datum

Riksbanken kommer under 2001 fortsätta att tillämpa den metod som använts vid valutaväxlingar för Riksgäldskontorets räkning sedan 1997.


Riksgäldskontoret skall amortera omkring 35 miljarder kronor netto på statens valutaskuld under 2001. Kring detta belopp finns ett avvikelseintervall på 15 miljarder kronor. Förutom nettoamorteringar på 35 miljarder kronor tillkommer räntebetalningar på valutaskulden motsvarande cirka 18 miljarder kronor. Riksbanken kommer därmed att köpa utländsk valuta för cirka 53 miljarder kronor i marknaden under 2001.


Riksbankens växlingar av valuta för Riksgäldskontorets räkning kommer liksom tidigare att genomföras varje handelsdag mellan kl. 08.30 – 08.45. Riksbanken avser att fördela transaktionerna jämnt över tiden. Precis som föregående år kommer en avstämning av växlingsbehovet att göras halvårsvis. Om det visar sig att Riksgäldskontoret avser att utnyttja en större del av avvikelsintervallet på +/- 15 miljarder kronor, kommer växlingsbehovet revideras i motsvarande utsträckning och samtidigt meddelas till marknaden. Riksbanken avser, liksom tidigare, att behandla valutaväxlingarna med fullständig öppenhet.


Valutaväxlingarna sker genom de institut som har tecknat primary dealer-avtal med Riksbanken på den svenska valutamarknaden.


Ytterligare information lämnas av:

Ulf Stengard, funktionsansvarig marknadsoperationer, tel. 08-696 68 14
Magnus Vesterlund, enhetschef, tel. 08-787 06 49.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?