Preliminär finansmarknadsstatistik för mars och april 2002

Till excelfilen med statistiken


Riksbanken publicerar normalt statistik för finansmarknaden den 15:e  respektive 30:e dagen efter månadsslut. Rapporteringen för de första månaderna 2002 är dock fördröjd och kommer att dröja ytterligare. Fördröjningen beror på nya rapporteringsrutiner som kräver en inlärningsperiod för Riksbanken och instituten som rapporterar. Omläggningen av rutinerna innebär även att mer statistik tas in från en större population vilket ytterligare bidrar till fördröjningen.

Med anledning av att det är värdefullt för de finansiella marknaderna att få tillgång till statistiken så fort som möjligt har beslut fattats om att presentera preliminär statistik som ej genomgått den normala granskningsprocessen och justerats för ej inkommen statistik.

Detta medför att statistiken med största sannolikhet kommer att revideras. Riksbanken bedömer ändå att statistiken är av sådan kvalitetet att den ger en god bild av utvecklingen av de väsentliga monetära aggreageten. Slutlig publicering av statisken för månaderna fram till april kommer att ske före utgången av juli.

Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell stabilitet, Johan Pettersson, tel.: 08-787 06 22.
 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?