ECB:s månadsrapport september 2006

Datum

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar i dag, torsdag, kl. 10.00 sin månadsrapport för september 2006.

Den svenska versionen, som publiceras vid samma tidpunkt, finns även på Riksbankens webbplats under rubriken Publicerat/Publikationer/Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB)/ECB:s månadsrapport.

ECB publicerade sin första månadsrapport i januari 1999. Publikationen är ett viktigt verktyg för analys av den ekonomiska utvecklingen i euroområdet och för att förklara ECB:s penningpolitik.

Riksbanken översätter varje år de fyra månadsrapporter som innehåller en längre ekonomisk översikt. Dessa rapporter publiceras i mars, juni, september och
december. För övriga rapporter publiceras ledaren på svenska.

Kontaktinformation

Eva Stenström, informationssekretariatet tel. 08-787 02 12

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?