Anföranden vid Riksbankens vårsammankomst

"Den nya direktionen har strävat efter att Riksbanken ska vara så öppen och tydlig som möjligt. Det välkomnar vi i riksbanksfullmäktige och det är något som jag hoppas att också andra uppskattar", sade riksbanksfullmäktiges ordförande Sven Hulterström när han på onsdagskvällen hälsade välkommen till Riksbankens vårsammankomst på Nationalmuseum.

"Publiceringen av kvartalsvisa inflationsrapporter där man presenterar sina prognoser, tal av direktionsledamöterna och offentliggörande av protokollen från direktionens möten gör det lättare att utvärdera Riksbanken", sade Hulterström.

Riksbankschef Urban Bäckström höll ett anförande under rubriken "Sveriges riksbank, penningvärdet och vår nya miljö".

"När vi lade ut strategin för hur vi skulle skapa förtroende för penningpolitiken så var öppenhet en av grundstenarna", sade Bäckström.

Förste vice riksbankschef Lars Heikensten avslutade med ett föredrag om Riksbankens organisation.

"I praktiken finns det många kopplingar mellan öppenhet och tydlighet i förhållande till omvärlden och hur det interna arbetet bedrivs. Tydliga mål har varit ett sätt att skapa fokus i den interna verksamheten och skärpa analysen. När vi dragit ner på hemlighetsmakeriet har vi också kunnat bjuda in fler till en riktig diskussion om bland annat penningpolitiken. Vi har öppnat oss för en skarpare och mer precis kritik. Det har vi bara mått bra av", sade Heikensten.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?