Utgivning av minnesmynt 2005

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sammanträdet den 14 december att nästa år ge ut minnesmynt som högtidlighåller 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse i silver 200 kronor och guld 2000 kronor, 100-årsminnet av unionsupplösningen mellan Sverige och Norge i silver 200 kronor och guld 2000 kronor samt 150-årsjubileet av Sveriges första frimärke antingen som ett bimetallmynt eller ett mynt i legeringen ”Nordic gold” 50 kronor.

Minnesmyntens utformning kommer att fastställas av riksbanksfullmäktige under nästa år. Upplagor, försäljningspris och slutlig tidplan för respektive mynt fastställs av riksbankens direktion under nästa år.

Preliminärt sker utgivning enligt nedan:

100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse, juni/juli 2005

100-årsminnet av Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge, september/oktober 2005

150-årsjubileet av Sveriges första frimärke, hösten 2005

Kontaktinformation

Anders Ekström, enheten för kontantförsörjning, 08-787 04 82

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?