Reporäntan sänks 0,5 procentenheter till 3,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid ett extrainkallat sammanträde måndagen den 17 september att sänka reporäntan med 0,5 procentenheter från 4,25 procent till 3,75 procent. Direktionens beslut skall ses mot bakgrund av de tragiska händelserna i USA och de räntesänkningar som idag genomförts av andra centralbanker. Beslutet tillämpas från onsdagen den 19 september.

Reporäntan lämnades oförändrad i augusti eftersom inflationen på två års sikt bedömdes komma att utvecklas ungefär i linje med inflationsmålet. En svagare utveckling i euroområdet och Japan talade vid det tillfället för att den globala avmattningen skulle bli något mer markerad och längre än vad som tidigare antagits. BNP-tillväxten i Sverige förväntades också bli något sämre under innevarande och nästa år, vilket innebar att inflationen antogs bli något lägre.

Den osäkerhet förra veckans terrordåd medfört riskerar att ytterligare dämpa den globala efterfrågan. Det är i dagsläget svårt att bedöma de samlade konsekvenserna för den internationella ekonomin och därmed inflationsutsikterna i Sverige de närmaste åren. Det finns en risk för att företagens och hushållens framtidstro försämras med en djupare och mer långvarig nedgång som följd. Det skulle, i så fall, tala för att inflationen på två års sikt, med oförändrad reporänta, skulle underskrida Riksbankens inflationsmål. Hur utvecklingen kommer att gestalta sig beror bland annat på de ekonomisk-politiska åtgärder som vidtas.

Mot denna bakgrund beslutade direktionen att sänka reporäntan med 0,5 procentenheter från 4,25 till 3,75 procent. In- och utlåningsräntan kommer också att ändras från 3,5 respektive 5 procent till 3,0 respektive 4,5 procent.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under måndagens sammanträde kommer att publiceras den 4 oktober.

En presskonferens med riksbankschef Urban Bäckström och förste vice riksbankschef Lars Heikensten kommer att hållas kl. 20.30 måndagen den 17 september på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?