Internationella åtgärder för att möta behov av likviditet

Datum

Idag har Bank of Canada, Bank of England, Europeiska centralbanken, Federal Reserve och Swiss National Bank offentliggjort åtgärder för att möta ett förhöjt tryck på marknaderna för kortfristig upplåning.


Riksbanken välkomnar åtgärderna som syftar till att möta behov av kortfristig likviditet på de internationella finansiella marknaderna.


”I Sverige ser vi idag inte att bankerna har något extra behov av att låna pengar på kort sikt. Vi följer utvecklingen noga och har som alltid beredskap att vidta de åtgärder som krävs om behovet skulle uppstå”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

 
Information om de åtgärder centralbanker vidtar finns på följande webbplatser:


Bank of Canada (http://www.bankofcanada.ca)
Bank of England (http://www.bankofengland.co.uk)
European Central Bank (http://www.ecb.int)
Swiss National Bank (http://www.snb.ch)
Federal Reserve (http://www.federalreserve.gov)

 

Uttalanden från andra centralbanker


Bank of Japan (http://www.boj.or.jp/en/)

Kontaktinformation

Presstjänst tel. 08-787 0200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?