Finansoro, penningpolitik och inflation

Datum

”Oron på de globala finansiella marknaderna har trappats upp de senaste veckorna. Finansiella marknader och aktörer i Sverige påverkas nu mer märkbart av den finansiella krisen i USA. Vi och andra myndigheter har vidtagit åtgärder, dels för att förbättra marknadens funktionssätt, dels för att ha beredskap att sätta in mer åtgärder om det skulle behövas. Vi gör fortsatt bedömningen att de svenska bankerna är finansiellt starka och att den finansiella stabiliteten är tillfredställande. Sverige är också väl rustat att möta den globala konjunkturnedgången denna gång”, säger riksbankschefen Stefan Ingves i ett tal på SACO idag.

 

”Det svenska finansiella systemet har fungerat väl ända sedan den finansiella oron startade. Bankerna har kunnat finansiera sig både på de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Men en del av de amerikanska problemen har nu spridit sig till Sverige. Även om de svenska bankerna fortfarande har en stark finansiell ställning och god intjäning har det gjort det svårare även för dem att finansiera sig. För att få de finansiella marknaderna att fungera mer effektivt har både Riksbanken och Riksgälden vidtagit åtgärder. Riksgälden emitterar statsskuldväxlar i ett antal extraauktioner och Riksbanken har ökat möjligheten till kredit för de aktörer som deltar i betalningssystemet, RIX.”

 

”Riksbanken, Danmarks Nationalbank och Norges Bank har också tillsammans med den amerikanska centralbanken Federal Reserve ingått en överenskommelse i syfte att vid behov öka tillgången på dollar till de skandinaviska finansiella marknaderna.”

 

”Det som sker just nu har inte kommit som en blixt ifrån en klar himmel. Den finansiella oron har nu pågått i över ett år. Vi har hela tiden följt utvecklingen och gjort bedömningen att den finansiella stabiliteten i Sverige varit tillfredställande. Den bedömningen gör vi även idag. Om det skulle behövas är vi beredda att vidta ytterligare åtgärder”.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?