Reporäntan oförändrad på 2,90 procent

Datum

Direktionen beslutade vid sammanträdet på torsdagen att reporäntan ska vara oförändrad på 2,90 procent t.o.m. den 22 september.


Direktionens nästa sammanträde hålls den 2 september. Till följd av hur direktionens sammanträden är förlagda under augusti och september annonseras denna gång tre på varandra följande enveckorsrepor. Denna tillfälliga förändring saknar penningpolitisk betydelse.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?