Åtgärder för att underlätta marknadens funktionssätt

Datum

Trots den senaste tidens oro bedömer Riksbanken den finansiella stabiliteten i Sverige som fortsatt tillfredställande. Riksbanken följer utvecklingen mycket noga och har täta kontakter med banker och andra aktörer. Riksgälden har beslutat vidta åtgärder för att motverka bristen på statsskuldväxlar som uppstått i spåren av den globala finansiella oron. ”Åtgärderna har vidtagits i samråd med Riksbanken och vi har täta kontakter med alla banker och berörda myndigheter”, säger förste vice riksbankschef Irma Rosenberg

 

De svenska finansiella marknaderna påverkas nu märkbart av den globala finansoron. Upplåningskostnaderna stiger och vissa finansiella marknader fungerar sämre än normalt. Bristen på till exempel svenska statsskuldväxlar beror till stor del på den internationella oron, vilket skapat en stor efterfrågan på bland annat svenska statspapper.

 

”Riksgälden kommer nu att emittera korta statsskuldsväxlar i ett antal extra auktioner. Det är mycket positivt och kommer att underlätta bristen på den här marknaden. Vår bedömning är att oron på de svenska finansiella marknaderna inte påverkar den finansiella stabiliteten”, säger Irma Rosenberg.

 

Riksbanken följer och analyserar noga utvecklingen på de finansiella marknaderna i syfte att tidigt upptäcka förändringar som kan leda till en allvarlig kris. Riksbankens bedömning är fortsatt att bankernas marginaler för oväntade kostnader är mycket goda.

 

”Bankerna har under de senaste åren gjort mycket goda vinster och är finansiellt starka. Skulle vi bedöma att den finansiella stabiliteten är hotad är vår roll att tillhandahålla likviditetsstöd”, säger Irma Rosenberg.

 

Likviditetsstödjande åtgärder ges bara till banker och andra finansiella företag som är solventa och som står under finansinspektionens tillsyn.

 

För information från andra myndigheter se nedan länkar:

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?