Sveriges nya sedlar och mynt

Datum

Astrid Lindgren, Evert Taube, Greta Garbo, Ingmar Bergman, Birgit Nilsson och Dag Hammarskjöld blir motiv på Sveriges nya sedlar. Det har riksbanksfullmäktige beslutat. De nya mynten kommer även i fortsättningen att ha Sveriges statschef som motiv. Riksbanksfullmäktige har också beslutat om storlekar, material och färger på de nya sedlarna och mynten.

 

”Riksbanksfullmäktige har valt personer som gjort positiva och viktiga kulturella insatser under 1900-talet. Vi tror att de nya motiven på ett positivt och representativt sätt speglar det svenska kulturarvet och olika delar av Sverige”, säger Johan Gernandt och Leif Pagrotsky, ordförande respektive vice ordförande i riksbanksfullmäktige. ”En jämn fördelning mellan kvinnor och män har varit en självklar utgångspunkt.”

 

Varje sedel kommer att bestå av ett personporträtt och ett natur/miljömotiv. Naturmotivet har en tydlig koppling till den person som porträtteras på varje sedel.

  

Valör

Personmotiv

Natur- och miljömotiv

20 kronor

Astrid Lindgren

Småland
50 kronor

Evert Taube

Bohuslän
100 kronor Greta Garbo Stockholm
200 kronor Ingmar Bergman Gotland
500 kronor Birgit Nilsson Skåne
1000 kronor Dag Hammarskjöld Lappland

 

Vid valet av motiv har riksbanksfullmäktige utgått från att personerna ska ha haft sin verksamhet under 1900-talet, de ska ha en folklig förankring och gärna ett internationellt anseende. Dessutom ska de representera olika delar av Sverige.

 

FAKTA

Sedlarna

De nya sedlarna kommer att tillverkas av bomullspapper och vara mindre än de nuvarande. Höjden på alla valörer blir 66 mm medan längden varierar mellan 120 och 154 mm. Sedlarnas färger blir gråbrun (1 000 kronor), röd (500 kronor), grön (200 kronor), blå (100 kronor), gul/orange (50 kronor) och violett (20 kronor). Sedlarna förses med särskilda detaljer i koppartryck för att underlätta för synskadade. Sedlarna kommer också att få nya säkerhetsdetaljer, en för de lägre valörerna 20- och 50-kronor och två för de högre valörerna.

 

Mynten

1-kronan, 2-kronan och 5-kronan kommer att bli mindre och lättare än idag, medan 10-kronan behålls oförändrad. 1- och 2-kronan tillverkas av kopparpläterat stål medan 5- och 10-kronan tillverkas i legeringen Nordic gold. Myntens kant kommer att förses med olika räfflingar för att underlätta för synskadade. När det gäller den grafiska utformningen kommer Riksbankens myntleverantör att lämna förslag som riksbanksfullmäktige sedan fattar beslut om.

 

Vad händer nu?

Under april kommer Riksbanken att utlysa en formgivningstävling om sedlarnas utformning. Tävlingen kommer att pågå under 2011. Om inga immaterialrättsliga problem uppstår väntas riksbanksfullmäktige kunna fatta beslut om sedlarnas slutliga utformning senast i början av 2012.

 

Tidplanen för introduktionen av de nya sedlarna och mynten kommer att bestämmas under 2011 i samråd med bankerna, handeln och värdebolagen. Förberedelserna tar 4-5 år, vilket innebär att de nya sedlarna och mynten tidigast kommer att ges ut 2014-2015.

 

Mer information om de nya sedlarna och mynten inklusive pressbilder finns på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?