Ny rapport om euron i den svenska finanssektorn

Riksbanken publicerar i dag Euron i den svenska finansiella sektorn - lägesrapport 2. Med utgångspunkt i att Sverige inte deltar i valutaunionen från starten 1999 beskriver rapporten konsekvenserna för den svenska finansiella sektorn av att EMU och euron införs. Rapporten är en uppdatering av den första lägesrapporten, som publicerades i februari 1997.


Oavsett medlemskap behöver anpassningar göras inom den finansiella sektorn. Det är dock varje enskild aktörs beslut om och i vilken mån man vill förbereda sig för euron, vilket innebär att vissa aktörer kanske drar ner på takten i sitt förberedelsearbete medan andra arbetar vidare med en omfattande anpassning till euron.


Rapporten är uppdelad i tre huvudområden: EMU-förberedelser i Sverige, EMU och finansiella sektorns utveckling samt förberedelser inför EMU inom EMI och Riksbanken.


Euron i den svenska finansiella sektorn - lägesrapport 2 kan hämtas i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7, eller beställas från informationscentralen; e-post [email protected],
fax: 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00.


Ytterligare information lämnas av: Stefan Ingves, vice riksbankschef, tel. 08-787 01 08 Eva Julin, internationella sekretariatet, tel. 08-787 04 34.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?