Växling av EU-betalning

Datum

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. En större EU-betalning om cirka 6,4 miljarder kronor har genomförts vid årets slut. Riksbanken har, på samma sätt som tidigare år, växlat kronbeloppet mot euro.

 

Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp på valutamarknaden i jämn takt under de närmaste två månaderna efter växlingen. Detta sker genom dagliga morgonköp enligt den praxis som Riksbanken brukar tillämpa.

 

Transaktionen har ingen penningpolitisk betydelse. Riksbanken har neutraliserat valutaväxlingens effekt på likviditeten i kronor genom att via en s.k. fx - swap sälja kronor mot utländsk valuta avista och samtidigt återköpa samma kronbelopp på termin.

 

Ytterligare information lämnas av avdelningen för marknadsoperationer:
Kjell Nordin, rådgivare, tel. 08-696 68 04
Johan Moeschlin, funktionsansvarig handlargruppen, tel. 08-696 68 14.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?