Riksbanken erbjuder nytt lån till fast ränta

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att erbjuda lån till bankerna till fast ränta med en löptid på ungefär 11 månader. Detta bör bidra till fortsatt låga räntor på lån till företag och hushåll.


Riksbanken gör bedömningen att kompletterande åtgärder fortfarande behövs för att penningpolitiken ska få avsedd effekt.


Riksbankens penningpolitiska motparter, inklusive de begränsade penningpolitiska motparterna, erbjuds lån genom ett auktionsförfarande den 2 november. Minimiräntan för auktionen blir reporäntan med ett påslag på 0,15 procentenheter. Den erbjudna lånevolymen är 100 miljarder kronor med likviddag den 4 november 2009. Löptiden på lånet är 336 dagar, det vill säga ungefär 11 månader.

 
Mer information om villkoren för utlåningen till fast ränta kommer att publiceras den 29 oktober 2009 på Riksbankens webbplats.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?