Fortsatt starkt stöd för inflationsmålet i Sverige

Sextiotre procent av Sveriges befolkning ställer sig bakom inflationsmålet på 2 procent, jämfört med 60 procent för ett år sedan. Andelen svenskar som tycker att Riksbanken bedriver penningpolitik på ett riktigt sätt ökar till 53 procent, jämfört med 50 procent för ett år sedan.


Det visar en kunskaps- och attitydundersökning som Riksbanken nyligen låtit göra. Förändringarna ligger inom felmarginalen på +/- 1,4 - 3,2 procentenheter.

Undersökningen är gjord av Eureka Marknadsfakta AB på Riksbankens uppdrag. Totalt telefonintervjuades ca 1.000 personer i åldrarna 16-74 år under vecka 50 och 51 i fjol. Vecka 50 höjde Riksbanken reporäntan från 4,10 till 4,35 procent. Svaren jämförs med resultaten av motsvarande undersökning i december 1996.


Vidare förknippar 51 procent inflation med något negativt, medan endast 15 procent förknippar inflation med något positivt. Motsvarande siffror i decemberundersökningen 1996 var 54 respektive 21 procent.


Andelen svenskar som känner till att Riksbankens huvudmål är prisstabilitet har ökat från 16 till 25 procent, men fortfarande vet inte 51 procent vilket huvudmålet är för penningpolitiken.


Riksbanken försöker informera och sprida kunskap om vårt bidrag för att skapa långsiktigt hållbar tillväxt i Sverige - prisstabilitet. Här fyller media en central roll, men vi skulle välkomna ännu mer hjälp av media för att öka kunskaperna bland svenska folket, särskilt utanför storstäderna, säger Riksbankens informationschef Michael Wallin i en kommentar.


Syftet med undersökningen är att mäta allmänhetens kunskap och attityd till Riksbanken, samt att jämföra förändringar över tiden. Undersökningen finns i sin helhet på Eureka Marknadsfaktas hemsida, www.eureka.se.


Ytterligare frågor besvaras av

Informationschef Michael Wallin, tel. 08 - 787 04 18 (Mobil 070 - 520 97 19)

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?