Pressmeddelanden 2001

Datum Rubrik
Penning- och valutapolitik 2001:4 Varför minskar inte värdet av utestående sedlar och mynt?
Riksgäldskontorets valutaväxlingar
Introduktionen av sedlar och mynt i euro i euroområdet
Fullmäktiges sammanträdesdatum första halvåret 2002
ECB:s månadsrapport för december 2001
Den svenska finansmarknaden
Bäckström: Svensk ekonomi
Svenska företagstillgångar i utlandet ökade kraftigt 2000
Heikensten: Riksbanken och räntevapnet
Nyberg: Kronans utveckling och Riksbankens roll
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Bankerna sänkte både inlånings- och utlåningsräntan med 0,1 procentenheter 3:e kvartalet 2001
Statistiska Centralbyrån övertar produktionen av Finansmarknadsstatistiken
Direktionssammanträden samt inflationsrapporter första halvåret 2002
Inbjudan till presskonferens där IMF kommer att diskutera sin utvärdering av det svenska finansiella systemet
Valutainterventioner utvärderade
Villy Bergström omvald som vice riksbankschef
Fortsatt stabilitet i det finansiella systemet trots försämrad konjunktur
Myntverket i Eskilstuna säljs till finska myntverket
Heikensten: Svag konjunktur, men expansiv politik
Heikensten: Statistiken präglas av 11 september
Riksbanken säljer Tumba Bruk till amerikansk sedelpapperstillverkare
Bergström: Vakande öga på inflationsutvecklingen
Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent
Penning- och valutapolitik 2001:3 Hur träffsäkra är prognosmakare?
Riksbankens undersökning av omsättningen på den svenska valuta och derivatmarknaden
Riksbankens trovärdighet hos allmänheten ökar
Riksbanken och den finansiella sektorn kartlägger effekterna av euro-introduktionen
Bergström: Stabila priser, löner och tillväxt viktigt för byggsektorn
IMF offentliggör granskning av svensk statistik
ECB:s månadsrapport för september 2001
Persson: Gemensamma insatser för att värna förtroendet
Reporäntan sänks 0,5 procentenheter till 3,75 procent
Extra penningpolitiskt möte
Nya, uppgraderade sedlar introduceras 1 oktober
Åtgärder för att vid behov underlätta betalningar i amerikanska dollar
Pressmeddelande med anledning av händelserna i USA
Nyberg: Frågetecknen kring den internationella konjunkturen kvarstår
Bankerna höjde inlåningsräntan med 0,1 procentenheter och lämnade utlåningsräntan oförändrad 2:a kvartalet 2001
Reporäntan hålls oförändrad på 4,25 procent
Riksbankens valutaväxlingar för Riksgäldskontorets räkning
Riksbanken publicerar idag Statistisk Årsbok 2000
Reporäntan höjs 0,25 procentenheter till 4,25 procent
Arbetsfördelning i Riksbankens direktion
HSBC Midland säger upp sitt primary dealer-avtal på valutamarknaden
Sverige publicerar Internationella Valutafondens uttalanden om svensk ekonomi
Riksbanken ger ut minnesmynt till kungaparets 25-åriga bröllopsdag
Penning- och valutapolitik nr 2 2001
Riksbanken har intervenerat på valutamarknaden
Hans Lindblad ny biträdande avdelningschef på avdelningen för penningpolitik
Heikensten: Kronan har förskjutit riskbilden
Bäckström: Valutainterventioner kan inte uteslutas
ECB:s månadsrapport för juni 2001
Fullmäktiges sammanträdesdatum andra halvåret 2001
Riksbankens extraordinära inleverans till staten om 20 miljarder kronor
Bankerna lämnade både in- och utlåningsräntan oförändrad 1:a kvartalet 2001
Reporäntan hålls oförändrad på 4,0 procent
Direktionssammanträden samt inflationsrapporter andra halvåret 2001
Svenskt portföljinnehav 2000, utländska aktier och fondandelar
Uppdaterade en- och tiokronor introduceras den 1 juni
Rapporten Finansiell stabilitet 2001:1
Reporäntan hålls oförändrad på 4,0 procent
Bergström om principer i penningpolitiken
Anföranden vid Riksbankens vårsammankomst
Bergström om räntan
Bäckström: Lagom avmattning inte en nackdel för ekonomin
Riksbanken planerar sälja Tumba Bruk
Heikensten: Bitar saknas i konjunkturpusslet
Riksbanken i Malmö den 18-21 april
Bäckström: Svårbedömt konjunkturläge
Lägesrapport om euron i den svenska finansiella sektorn
Nytt nummer av Riksbankens kvartalstidskrift Penning- och valutapolitik nr 1 2001
Reporäntan hålls oförändrad på 4,0 procent
Bergström: Svensk ekonomi ovanligt svårbedömd
ECB:s månadsrapport för mars 2001
Bergström: Risk för konjunkturbakslag
Srejber: Viktigt fortsätta arbetet med att förbättra svensk ekonomi
Bankerna lämnade utlåningsräntan oförändrad och höjde inlåningsräntan med 0,1 procentenheter 4:e kvartalet 2000
Bäckström: Stor vaksamhet på internationella konjunkturen
Riksbanksfullmäktige föreslår extra utdelning till staten
Heikensten: Penningpolitiken och det ekonomiska läget
Uttalande i anledning av meddelande om att Kristina Persson framflyttat sitt tillträde till 1 maj 2001.
Kristina Perssons tillträde som vice riksbankschef
Reporäntan hålls oförändrad på 4,0 procent
Anders E Borg ny rådgivare till Riksbanken
Riksbanken stöder förslag om hantering av banker i kris - men bara vid systemkris
Kristina Persson ny vice riksbankschef
Ny direktionsledamot - presskonferens kl. 15.00
Privatresornas andel ökar i resevalutastatistiken
ECB:s Monthly Bulletin för januari 2001