Information med anledning av riksdagens beslut att vissa äldre sedlar och mynt blir ogiltiga

Datum

Riksdagen beslutade den 27 oktober 2004 efter förslag från Riksbanken att vissa äldre sedlar och mynt skall upphöra att vara lagliga betalningsmedel
efter den 31 december år 2005.


Följande mynt och sedlar omfattas av beslutet:

  • Alla silverfärgade 50-öresmynt blir ogiltiga. De kopparfärgade 50-öresmynten kommer fortsatt att vara lagliga betalningsmedel.

Ogiltig från den 1 januari 2006 (OBS: Även äldre silverfärgade 50-öresmynt än det bilden visar blir ogiltiga).

 

Bild på fram- och baksidan på 50-öringen från 1976-1991

Fortsatt giltigt mynt
Bild på fram- och baksidan på 50-öringen från 1992 och framåt

 

  • Den äldre, något större typen av 20-kronorssedeln blir ogiltig. Den nyare, något mindre typen av 20-kronorssedeln i lila färgton – som vanligtvis är den som nu-mera används – kommer fortsättningsvis att vara lagligt betalningsmedel.

Ogiltig från 1 januari 2006 Mått: 72 x 130 millimeter

Bild på framsidan på den äldre, något större typen av 20-kronorssedeln, ogiltig från och med 1 januari 2006          Bild på baksidan på den äldre, något större typen av 20-kronorssedeln, ogiltig från och med 1 januari 2006

Fortsatt giltig sedel. Mått: 67 x 120 millimeter
Bild på framsidan på den nyare något mindre 20-kronorssedeln i lila färgton          Bild på baksidan på den nyare något mindre 20-kronorssedeln i lila färgton

 

  • De äldre 100- och 500-kronorssedlarna blir ogiltiga. Sedlar av dessa valörer med bland annat folieband och genomsiktsbild är fortsatt lagliga betalningsmedel.

Ogiltig från den 1 januari 2006

Bild på framsidan på den äldre 100-kronorssedeln, ogiltig från och med 1 januari 2006          Bild på baksidan på den äldre 100-kronorssedeln, ogiltig från och med 1 januari 2006

 

Fortsatt giltig sedel

Bild på framsidan på 100-kronorssedeln med bland annat folieband och genomsiktsbild          Bild på baksidan på 100-kronorssedeln med bland annat folieband och genomsiktsbild

 

Ogiltig från den 1 januari 2006

Bild på framsidan på den äldre 500-kronorssedeln, ogiltig från och med 1 januari 2006          Bild på baksidan på den äldre 500-kronorssedeln, ogiltig från och med 1 januari 2006

 

Fortsatt giltig sedel             (*Ny bild av baksidan på 500-kronorssedeln)

Bild på framsidan på 500-kronorssedeln med bland annat folieband och genomsiktsbild          Bild på baksidan på 500-kronorssedeln med bland annat folieband och genomsiktsbild

 

Bakgrunden till beslutet att ogiltigförklara vissa sedlar och mynt är att minska antalet parallella versioner. Det kommer att göra det lättare för bland annat allmänheten att skaffa sig god kännedom om sedlar och mynts utseenden och säkerhetsdetaljer. Dessutom blir den praktiska hanteringen enklare med färre versioner av sedlar och mynt.

 

De nu aktuella sedlarna och mynten kommer successivt att dras in under det dryga året som återstår innan de blir ogiltiga. Utöver fortlöpande information till handel och banker planeras en större informationsinsats under hösten 2005.

 

För sedlar som redan tidigare blivit ogiltiga, bland annat 500-kronorssedeln som har en blå ton, gäller att dessa kan lösas in efter särskilda regler.

Kontaktinformation

Per-Olof Arevik, tel. 08-787 04 84, Anders Ekström, tel. 08-787 04 82

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?