Beslut om arbetsfördelning inom direktionen

Datum

Riksbankens direktion fattade den 2 februari beslut om arbetsfördelningen mellan direktionsledamöterna. Vice riksbankschef Svante Öberg övertar ansvaret för att hantera remissyttranden. I övrigt sker inga förändringar i direktionens arbetsfördelning.

 

Arbetsfördelningen efter beslutet:

  • Stefan Ingves är riksbankschef.

  • Eva Srejber är förste vice riksbankschef och riksbankschefens ställföreträdare. Eva Srejber ansvarar för att lägga fram förslag till regler inom området tillgångsförvaltning.

  • Lars Nyberg är vice riksbankschef och ansvarar för att lägga fram förslag till rapporter om finansiell stabilitet samt förslag till åtgärder avsedda att säkerställa stabiliteten och effektiviteten i betalningsväsendet.

  • Kristina Persson är vice riksbankschef och ansvarar för att lägga fram förslag beträffande strategiska informations- och kommunikationsfrågor.

  • Irma Rosenberg är vice riksbankschef och ansvarar för att lägga fram förslag till inflationsrapporter samt beslut om penning- och valutapolitiska åtgärder.

  • Svante Öberg är vice riksbankschef och ansvarar för att lägga fram förslag till principiellt viktiga remissyttranden och fatta beslut i övriga remissärenden.

Utöver denna arbetsfördelning kan andra uppgifter tilldelas enskilda direktionsledamöter på kortare eller längre sikt. Direktionen är liksom tidigare kollektivt ansvarig för bankens verksamhet.

Kontaktinformation

Per Håkansson, chefsjurist, tel. 08-787 04 73

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?