Merita Bank slutar som primary dealer på valutamarknaden

Riksbanken har accepterat Merita Banks begäran att upphöra att vara primary dealer gentemot Riksbanken på valutamarknaden. Beslutet grundar sig på samgåendet mellan Merita Bank och Nordbanken och träder i kraft per den 19 januari 1998.


Nedan följer en lista på Riksbankens primary dealers


På valutamarknaden 10 st
Banque Indosuez, filial Stockholm
Chase Manhattan Bank NA, London
Citibank N.A., London
Midland Bank plc, London
Nordbanken
SBC Warburg, Zürich
Skandinaviska Enskilda Banken
FöreningSparbanken AB
Svenska Handelsbanken
Unibank, Köpenhamn


På penningmarknaden 11 st
Alfred Berg Transferator Fondkommission AB
Consensus Fondkommission AB
E. Öhman J:or Fondkommission AB
Erik Penser Fondkommission AB
JP Bank
Midland Bank plc, London
Nordbanken
Skandinaviska Enskilda Banken
FöreningSparbanken AB
Svenska Handelsbanken
Unibank, Köpenhamn


Ytterligare information lämnas av penning- och valutapolitiska avdelningen:
Kjell Nordin, chefshandlare tel. 08-696 68 04.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?