Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,4 procentenheter och inlåningsräntan med 0,3 procentenheter

Riksbankens undersökning av bankers och bostadsinstituts genomsnittliga räntor per den 31 mars 1999 visar att bankerna sänkte utlåningsräntan med i genomsnitt 0,4 procentenheter och inlåningsräntan med 0,3 procentenheter första kvartalet 1999.

Räntenivån för utlåningen blev 5,5 procent och för inlåningen 1,6 procent. Skillnaden mellan ut- och inlåningsräntan sjönk med 0,1 procentenheter, jämfört med föregående kvartal, till 3,9 procentenheter. Riksbanken sänkte reporäntan första kvartalet 1999 vid två tillfällen med sammanlagt 0,5 procentenheter till 2,9 procent vid kvartalets utgång.


Bostadsinstituten sänkte under första kvartalet räntan på utlåning med rörlig ränta med i genomsnitt 0,5 procentenheter till 4,0 procent. Räntan på bostadsinstitutens totala utestående lånevolym sjönk med 0,5 procentenheter till 6,5 procent.


Uppgifterna finns på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se under rubriken Statistik.

De kan också beställas från Riksbankens informationscentral via e-post([email protected]), fax (08-787 05 26) eller tel (08-787 01 00).Uppgifterna ingår även i det nya numret av Finansmarknadsstatistik nr 4, april 1999, som utkommer under vecka 22 och finns att hämta i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7.


Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell statistik:
Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38 eller e-post: [email protected]
och Kristina Löfstrand, tel. 08-787 05 62 eller e-post: kristina[email protected].

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?