Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden

Riksbanken publicerar i dag "Den svenska finansmarknaden" på Internet (www.riksbank.se). Publikationen, som bygger på Riksbankens finansmarknadsstatistik, ger en översikt av den svenska finansmarknadens struktur och funktionssätt.


De främsta uppgifterna för det finansiella systemet är att omfördela sparandet, hantera risk och tillhandahålla effektiva betalningsmöjligheter. Det finansiella systemet karaktäriseras av väl fungerande penning- och obligationsmarknader, där staten och bostatsinstituten är de största låntagarna. Den svenska finans-marknaden kännetecknas också i hög grad av s.k. intermediering av allmänhetens sparande. Den svenska allmänheten, dvs. huvudsakligen företag och hushåll, får sitt kreditbehov tillgodosett främst av finansiella intermediärer som banker, bostadsinstitut och finansbolag. Företag och hushåll är indirekt stora långivare via sparande i banker, fonder och försäkringsinstitut.


Det svenska betalningssystemet har under senare år förändrats och utvecklats. Vid sidan av Riksbankens system för betalningar mellan banker och andra institut i svenska kronor, det s.k. K-RIX-systemet, finns från 1999 även ett system för betalningar i euro, det s.k. E-RIX-systemet.


Publikationen finns på Riksbankens hemsida.


Eventuella frågor besvaras av avdelningen för finansiell statistik:
Finansmarknadsenheten, tel. 08-787 00 00 eller
e-post: [email protected].

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?