Ny organisation i Riksbanken

Riksbanken omorganiseras för att tydligare fokusera verksamheten på de mål och uppgifter som anges i riksbankslagen. Ansvaret för Riksbankens verksamhetsområden tydliggörs, samtidigt som organisation och ledning effektiviseras.


Verksamheten vid ekonomiska avdelningen, penning- och valutapolitiska avdelningen, betalningssystemavdelningen, betalningsmedelsavdelningen och avdelningen för finansiell statistik fördelas på tre nya, större avdelningar; avdelningen för finansiell stabilitet, avdelningen för marknadsoperationer och avdelningen för penningpolitik.


Tillsammans med sammanslagningar som genomförs inom bankens administration minskar antalet avdelningar. Den nya organisationen trädde i kraft den
1 juni 2000.


Avdelningen för finansiell stabilitet ansvarar för övervakning och analys av stabiliteten i betalningssystemet, samt sammanställer och publicerar finansmarknadsstatistik. Chef är Martin Andersson.


Avdelningen för marknadsoperationer förvaltar Riksbankens valutareserv och betalningssystemet Rix. Avdelningen verkställer penning- och valutapolitiken samt ansvarar för försörjningen av sedlar och mynt. Chef är Christina Lindenius.


Avdelningen för penningpolitik ansvarar för övervakning och analys av den monetära stabiliteten, samt sammanställer och publicerar betalningsbalansstatistik. Chef är Claes Berg.


Organisations- och förvaltningsavdelningen, personalavdelningen, planerings- och ekonomiavdelningen samt den administrativa staben slås samman och bildar en administrativ avdelning. Chef är Agneta Rönström.


För direktionsavdelningen, informationsavdelningen, internationella avdelningen,
IT-avdelningen, riskkontrollavdelningen, forskningsavdelningen samt internrevisionsavdelningen görs inga förändringar.


Som en konsekvens av ovanstående har även vissa förändringar gjorts av direktionsledamöternas beredningsansvar. Den nya arbetsfördelningen finns beskriven på Riksbankens hemsida, www.riksbank.se, under rubriken Riksbanken/Organisationen. Pressbilder på de ny avdelningcheferna finns på hemsidan under rubriken För journalister/Pressbilder.


För ytterligare information kontakta Björn Hasselgren,
biträdande chef för direktionsavdelningen, tel. 08 – 787 04 72.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?