Riksbanken inleder samarbete med externa forskare om växelkursers bestämningsfaktorer

Datum

Riksbanken har inlett ett samarbete med en rad externa forskare för att komplettera bankens löpande studier med en bredare och djupare analys av kronans utveckling och bestämningsfaktorer.

 

De kortsiktiga fluktuationerna i växelkursen har varit relativt kraftiga. I ett längre tidsperspektiv däremot gäller frågan främst hur det kommer sig att den reala växelkursen fallit det senaste decenniet trots en gynnsam ekonomisk utveckling och en väl fungerande stabiliseringspolitisk regim. Varför Sverige har så stora överskott i handels- och bytesbalans, hur länge detta kan bestå och vilka konsekvenserna av detta är för kronan framöver är andra viktiga frågor. För att öka kunskapen om såväl kortsiktiga som långsiktiga variationer i kronan har Riksbanken bett experter granska, förutom traditionella frågor som tillväxtens, inflationens och bytesbalansens betydelse för valutakursen, även mer mikroekonomiska aspekter på valutamarknaden. Det handlar exempelvis om drivkrafterna bakom företagens direktinvesteringar och andra kapitalflöden mellan olika länder och användningen av olika valutor i prissättning och betalningar.

 

Riksbanken har inget mål för växelkursen, men kronan är tillsammans med en rad andra faktorer som till exempel inflationsförväntningar, löner, produktivitet, efterfrågeutveckling och resursutnyttjandet en viktig faktor för prognoserna av den framtida inflationen.

 

Resultatet av projektet kommer att redovisas under andra halvåret 2006.

 

De externa forskare som hittills knutits till projektet är: Nicolas Coeurdacier och Philippe Martin, Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne; Richard Friberg och Fredrik Wilander, Handelshögskolan i Stockholm; Galina Hale, Yale University; Ethan Kaplan, UC Berkeley och Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet; Philip Lane, University of Dublin; samt Dagfinn Rime, Norges Bank.

Kontaktinformation

Anders Vredin, chef avdelningen för penningpolitik, tel. 08-787 04 93

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?