Riksbanken och den finansiella sektorn kartlägger effekterna av euro-introduktionen

I en rapport, Euron i den svenska finansiella sektorn - sedlar och mynt - lägesrapport 7, som idag presenteras redogör Riksbanken och den finansiella sektorn för hur eurons införande kommer att påverka Sverige. Svenska banker och växlingskontor kommer att växla in de nationella valutorna från euroländerna till euro från den 1 januari och fram till utgången av februari 2002. Konton, lån m.m. kommer att räknas om till euro i enlighet med de fastställda omräkningskurserna.

Riksbanken redovisar också översiktligt i rapporten hur utbytet till euron kommer att gå till i euroländerna. Tidtabellen är i stora drag gemensam. Utbytet inleds den 1 januari 2002 och skall vara avslutat den 28 februari 2002. Även i fortsättningen är endast sedlar och mynt i kronor lagliga betalningsmedel i Sverige. I Sverige kommer eurosedlar och mynt att kunna användas på samma vis som andra utländska valutor, dvs endast om parterna i en transaktion kommer överens om det i varje enskilt fall.

I enlighet med riksdagens beslut 1997 om att upprätthålla största möjliga handlingsberedskap för ett eventuellt framtida svenskt inträde i valutaunionen  presenteras även en mer detaljerad genomgång av Riksbankens planering av produktionen av eurosedlar och mynt. Planer har också utarbetats för ett eventuellt praktiskt utbyte av sedlar och mynt i kronor mot euro. Den nya planeringen innebär att Riksbankens ledtider för detta utbyte har kunnat kortas ned.

En engelsk version kommer att finnas tillgänglig om några veckor.

Ytterligare frågor om rapporten besvaras av andre vice riksbankschef Eva Srejber, tel. 08-787 06 73  eller betalningsmedelsenheten Helena Sjögren, tel. 08-787 03 96.

Hela rapporten i PDF

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?