Riksbanken erbjuder nytt lån till fast ränta

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att erbjuda lån till bankerna till fast ränta med en löptid på ungefär 12 månader. Detta bör bidra till fortsatt låga räntor på lån till företag och hushåll.


Riksbanken har gjort bedömningen att kompletterande åtgärder fortfarande behövs för att penningpolitiken ska få avsedd effekt.

 
Riksbankens penningpolitiska motparter, inklusive de begränsade penningpolitiska motparterna, erbjuds lån genom ett auktionsförfarande den 14 september. Minimiräntan för auktionen blir reporäntan med ett påslag på 0,15 procentenheter. Den erbjudna lånevolymen är 100 miljarder kronor med likviddag den 16 september 2009. Löptiden på lånet är 343 dagar, det vill säga knappt 12 månader.


Mer information om villkoren för utlåningen till fast ränta kommer att publiceras den 10 september 2009 på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

 

Nytt schema för lån i kronor till rörlig ränta

Riksbanken erbjuder sedan den 13 februari krediter i svenska kronor på längre löptider mot rörlig ränta vid auktioner ungefär varannan vecka. Sedan den 1 juni erbjuds lånen med löptider om ca 3, 6 och 12 månader. Vilka löptider som är aktuella vid kommande auktioner under hösten framgår av ett schema på Riksbankens webbplats. Exakta villkor för varje auktion kommer att offentliggöras minst två dagar före varje auktion. De annonserade beloppen kommer att fastställas med hänsyn till rådande marknadsförhållanden och utfall av tidigare auktioner. Minimiräntan i auktionerna sätts till den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter oavsett löptid.

 

Utlåning mot företagscertifikat som säkerhet

Utlåning mot säkerheter i företagscertifikat upphör. Auktionen den 2 september var den sista. Efterfrågan på dessa krediter har varit låg och det finns därför anledning att avsluta denna facilitet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?