Nytt kapitaltillskott till Pengar i Sverige AB inför avvecklingen

Datum

Riksbankens direktion beslutade den 23 juni 2004 att lämna en
kapitaltilltäckningsgaranti om 200 mkr till det helägda dotterbolaget Pengar i Sverige AB. Kapitaltäckningsgarantin krävs för att täcka dels återstående rörelseförluster under 2004 och 2005, dels engångskostnader vid avvecklingen av verksamheten. Avvecklingskostnaderna består bland annat av uppsägningslöner, ersättning till kunder vars kontrakt avslutas i förtid samt förväntade realisationsförluster vid försäljning av vissa tillgångar. Den operativa verksamheten i Pengar i Sverige upphör den 2 juli 2004.

 

Avvecklingen av verksamheten i Pengar i Sverige inleddes under våren 2004 genom att merparten av kundavtalen sades upp och att ledningen samt centralt placerad personal varslades om uppsägning. I mitten av maj 2004 meddelade Konkurrensverket att verket skulle inleda en särskild undersökning av överlåtelsen av tillgångar med mera i Pengar i Sverige till Securitas Värde AB. I början av juni valde Securitas Värde att säga upp avtalet med Pengar i Sverige, med hänvisning till att Securitas inte ansåg sig kunna avvakta resultatet av den förlängda undersökningen. Pengar i Sverige har därefter fortsatt avvecklingen av verksamheten, bland annat genom att varsla återstående personal om uppsägning samt att säga upp återstående kundavtal. Tillgångarna i bolaget säljs genom ett anbudsförfarande.

 

Direktionen beslutade den 23 juni 2004 därtill att lämna ett planerat aktieägartillskott om 10 mkr till det helägda dotterbolaget Svensk Kontantförsörjning AB, där den riksbanksnära kontanthanteringsverksamheten bedrivs.

Kontaktinformation

Björn Hasselgren, tel. 08-787 04 72

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?