Sverige publicerar Internationella Valutafondens uttalanden om svensk ekonomi

IMF:s rapport

En delegation från Internationella Valutafonden, IMF, avslutar i dag sitt årliga besök i Sverige. Besöket ingår som ett led i de konsultationer IMF har med sina medlemsländer. Under sitt besök har delegationen träffat representanter från bland annat Riksbanken, Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Konjunkturinstitutet, Finansinspektionen och arbetsmarknadens parter.


IMF ger sin syn på den svenska ekonomin i det uttalande som bifogas och som även återfinnes på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se.


Delegationsledaren Mr Subhash Thakur kommer att finnas tillgänglig på Riksbanken för frågor kl. 15.00 i dag, onsdag. Ingång från Brunkebergstorg 11. Presskort krävs.


Ytterligare information lämnas av Jenny Wilhelmsson, tel.: 070 - 591 22 35 och Ola Melander, tel.: 08 – 787 01 76, Internationella avdelningen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?