Referensräntan diskontot fastställt till 2,5 procent

Riksbanken har i dag fastställt referensräntan diskontot till 2,5 procent med verkan fr.o.m. den 2 april 1997.

Diskontot har inte någon som helst penningpolitisk betydelse utan är uteslutande en referensränta. Riksbankens utlåning till banksystemet sker inte till diskontoränta.

Riksbankens nyckelräntor i penningpolitiken är utlåningsräntan, inlåningsräntan och reporäntan.

Diskontot beräknas som genomsnittet av de under närmast föregående kalenderkvartal dagligen noterade räntorna för sexmånaders statsskuldväxlar och femåriga statsobligationer (noteringarna hämtas från statsfixen), minskat med två och en halv procentenheter och avrundat till närmast halva procentenhet.

Diskontot fastställs vid riksbanksfullmäktiges första sammanträde i varje nytt kalenderkvartal.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?