Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB slutar som Primary dealer på penningmarknaden

Datum

Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB har sagt upp sitt primary dealer avtal på penningmarknaden på egen begäran. Avtalet upphör att gälla från och med den 7 mars 1996.

De 12 institut som därmed har tecknat primary dealer avtal med Riksbanken på penning- och obligationsmarknaden är:

Alfred Berg Transferator Fondkommission AB
Aragon Securities Fondkommission AB
Consensus Fondkommission AB
Erik Penser Fondkommission AB
Föreningsbanken AB
JP Bank
Midland Bank plc, filial Stockholm
Nordbanken
Skandinaviska Enskilda Banken
Sparbanken Sverige AB
Svenska Handelsbanken
E. Öhman J:or Fondkommission AB

Ytterligare information lämnas av
Kjell Nordin, tel. 08-787 08 04.


SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?