Omfattande användning av euron från 1999 synes orealistisk

De mest omsatta företagen på Stockholms fondbörs har samtliga diskuterat och övervägt möjligheten att övergå från att använda euro i stället för kronor på några områden. Bara en knapp tredjedel, 30 procent, har emellertid fattat några konkreta beslut. Besluten har främst gällt frågor om offerering, fakturering och inköp i euro.


Det visar en undersökning av företagens och hushållens syn på användande av euron. Undersökningen genomfördes på Riksbankens uppdrag av Prospera Research AB under perioden 28 april—13 maj. Ett urval av drygt 300 hushåll och drygt 500 företag intervjuades.


Undersökningen visar att Riksbankens tidigare bedömning om eurons användning i den svenska ekonomin står sig. Många har funderat en hel del kring bildandet av EMU. Däremot är det betyligt färre beslut om konkreta åtgärder som är fattade. En omfattande användning av euron i stället för kronor i den svenska ekonomin under de närmaste åren är därmed inte trolig. Det här är ungefär vad man kan förvänta sig i förstadiet till EMU, säger vice riksbankschef Stefan Ingves i en kommentar.


De flesta företag bedömer att de kommer att beröras av eurons introduktion. Större företag anser sig mer berörda än mindre företag och finansiella företag mer än icke finansiella företag. Av de finansiella företagen uppger 89 procent att de har diskuterat och övervägt att använda euron i stället för kronor inom vissa områden. 38 procent säger sig ha fattat konkreta beslut. De flesta beslut gäller förändringar i produktutbudet av sparandeformer, lån, försäkringar och betalningstjänster.


Knappt en tredjedel av hushållen, 31 procent, anser att eurons introduktion inte berör dem medan 30 procent anser sig berörda. Av de hushåll som sparar i kronor kan en fjärdedel, 25 procent, tänka sig att spara en del i euro. Av hushållen med skulder i kronor kan 28 procent tänka sig att ta lån i euro istället, främst därför att man tror att lånekostnaderna blir lägre. Vidare uppger 16 procent av hushållen att de skulle vara intresserade av att få hela eller delar av lönen i euro.


Undersökningen finns att hämta i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11
och Malmskillnadsgatan 7. Den kan också beställas via Riksbankens informationscentral; e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00.


Ytterligare frågor besvaras av:
Stefan Ingves, vice riksbankschef, tel. 08-787 01 08 eller
Eva Julin, internationella sekretariatet, tel. 08-787 04 34.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?