Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet

Riskerna för störningar i det svenska finansiella systemet framstår för närvarande som begränsade. Bankernas lönsamhet och kapitalstyrka gör att förmågan att hantera oväntade kreditförluster är god. Med den aktuella konjunkturbilden är risken liten att bankerna ska drabbas av stora kreditförluster det kommande året.

Låga räntor och alltmer förmånliga lånevillkor har bidragit till att hushållen fortsatt att öka sin upplåning. Det kan skapa problem för enskilda hushåll, särskilt de med små marginaler. Samtidigt innebär utvecklingen, om den fortsätter, en risk för att alltfler hushåll kommer att få lägga en allt större del av sin inkomst på räntebetalningar. Det behöver inte i sig innebära att hushållen är finansiellt sårbara, men kan påverka deras framtida konsumtionsutrymme. Någon risk för betalningssystemet och bankernas stabilitet föreligger dock inte.

I rapporten presenteras också en artikel om de svenska riskkapitalbolagen och deras koppling till de svenska storbankerna. I denna konstateras att bankerna bistår med krediter i lånefinansierade företagsförvärv, men att denna typ av lån utgör en liten andel av den totala företagsutlåningen. Tillsammans med det faktum att risken i svenska lånefinansierade företagsförvärv är lägre än det europeiska genomsnittet och inte ökat under 2004, tyder detta på att riskerna för storbankerna förknippade med denna verksamhet är relativt begränsade. Däremot pekar allt större affärer i riskkapitalbolagen, högre priser för köpta företag och stigande belåningsgrader på att riskerna för investerarna sannolikt är högre än för några år sedan.

En pressträff med vice riksbankschef Lars Nyberg, Martin Andersson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet, samt Mattias Persson, chef för kreditmarknadsenheten, hålls idag klockan 10.00 på Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs.

Rapporten kan laddas ned från Riksbankens hemsida, http://www.riksbank.se/, under rubriken Publicerat/Publikationer/Finansiell stabilitet eller beställas per e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 00 00. Den kan också hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?