Penning- & valutapolitik nr 1 2008

Datum

Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen som berör Riksbankens verksamhet. Idag publiceras nr 1 2008. Den innehåller sex artiklar, varav tre är skrivna med anledning av att det förra året var tio år sedan Riksbanken publicerade det första numret av Finansiell stabilitetsrapport.

När Riksbanken publicerade stabilitetsrapporten för tio år sedan blev det startskottet för en strukturerad och fokuserad analys av den finansiella sektorn. Hur rapporten utvecklats och vilka drivkrafterna varit beskriver Martin Andersson, tidigare chef för avdelningen för finansiell stabilitet, i artikeln ”Stabilitetsrapporten 10 år – ett bokslut”.  


Hösten 2007 arrangerade Riksbanken konferensen ”The Evolution of Financial Markets and Financial Institutions” där forskare och representanter för myndigheter och finansiella marknader deltog. Anledningen till konferensen var tioårsjubileet för stabilitetsrapporten. I sitt inlägg i den avslutande paneldiskussionen ”Låneportföljförvaltning: Bra eller dåliga nyheter för den finansiella stabiliteten?” konstaterar Anthony M. Santomero, Senior Advisor på McKinsey & Company, var tidigare chef för Federal Reserve Bank of Philadelphia, att bankernas tillgångar är enklare att omsätta idag. Men samtidigt är tillgångarna mer komplexa, vilket kräver större transparens och bättre rapportering. I ett annat inlägg i paneldebatten ”Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten – om hedgefonder” diskuterar Kent Janér, VD för Nektar Asset Management, hedgefondernas roll på de finansiella marknaderna.


I artikeln ”Oron på de finansiella marknaderna – orsaker och konsekvenser” diskuterar vice riksbankschef Lars Nyberg, Mattias Persson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet och Martin W. Johansson, enhetschef vid samma avdelning, vilka lärdomar vi kan dra från marknadsturbulensen under 2007. 


I artikeln ”Matchningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden: En regional analys ” konstaterar Ted Aranki och Mårten Löf, båda ekonomer vid avdelningen för penningpolitik, att utbud och efterfrågan av arbetskraft matchas mindre effektivt i tätbefolkade regioner än i glesbygd.


Tidskriften finns i pdf-format på Riksbankens webbplats under rubriken Publikationer/Penning- och valutapolitik. Den kan hämtas i Riksbankens entré på Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected], fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 00 00.

 

Kontaktinformation

Eva Stenström, tel. 08-787 02 12

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?