Utredning av guldförvärv redovisas vid årsskiftet 1997/1998

Utredningen med uppdrag att sammanställa vad Riksbankens arkiv innehåller om Riksbankens förvärv av guld från Tyskland under andra världskriget beräknas vara avslutad först vid årsskiftet 1997/1998.

Utredningens arbete skulle ha varit slutfört i augusti/september 1997, men uppdraget har under hand visat sig vara mer omfattande och komplicerat än vad som från början kunde förutses. Härtill kommer att Kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget nyligen begärt vissa kompletterande och utökade arbetsinsatser av utredningen.

Riksbanken beslutade i december 1996 att tillsätta en utredning för att närmare undersöka Riksbankens förvärv av guld från Tyskland under andra världskriget. Arbetet har pågått sedan mitten av februari 1997.

Ytterligare information lämnas av:
Peder Bjursten, hovrättsassessor, tel. 010-640 31 26
Christel Lundmark, hovrättsassessor, tel. 08-787 06 71.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?