Riksbankens företagsundersökning: Låga prisökningar trots god konjunktur

Datum

De svenska storföretagen är fortsatt optimistiska om det ekonomiska läget och bedömer att riskerna för att konjunkturen ska försämras har minskat. Trots detta väntas prisökningarna bli låga det kommande året. Det visar Riksbankens företagsundersökning i maj.

"Konjunkturen är bra, ingen tvekan om det"

Konjunkturen i Sverige är fortsatt god och framför allt byggindustrin går på högvarv. De exportföretag som tidigare drabbades av fallen i energi- och råvarupriserna börjar nu återhämta sig samtidigt som efterfrågan i Europa ökar och ger bättre försäljning och lönsamhet. Riskerna för att konjunkturen ska försämras bedöms ha minskat och företagen anser inte att Storbritanniens stundande folkomröstning om EU-medlemskapet ändrar på den bilden.

"Det börjar bli svårare att få in rätt kompetens"

Inom allt fler branscher rapporterar företagen att det blivit besvärligare att rekrytera kvalificerade specialister. För dessa grupper börjar lönerna glida uppåt men totalt sett ökar inte lönekostnaderna i någon större utsträckning eftersom tillgången på mindre kvalificerad personal är fortsatt god.

"Vi jagar för att inte behöva betala för likviditeten"

Bankernas avgifter på inlåning och den negativa inlåningsräntan medför att företag med stor kassa försöker placera om sin likviditet så att de undviker dessa nya kostnader. Bara ett fåtal företag betalar därför för sin inlåning hos bankerna.

"Vi får inte bli för dyra ut mot kund"

Fjolårets prisökningar inom handeln berodde till stor del på att inköpskostnaderna ökade när dollarn förstärktes. Nu är företagens planer på att höja priserna det kommande året återigen mycket återhållsamma. I ett längre perspektiv menar företagen att ökad transparens via växande e-handel och ökad digitalisering driver upp konkurrensen. Detta gör det svårt att höja priserna.

 


Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 43 företag med totalt cirka 275 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 2 och 23 maj och redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?