Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter

Datum

Riksbanken sänker reporäntan från 8,91 procent till 8,66 procent. Inflationstrycket i ekonomin har avtagit. Sannolikheten har därmed ökat för en inflation under de närmaste åren i linje med prisstabilitetsmålet.

Tecken på en försvagning i svensk och internationell konjunktur har visat sig i slutet av 1995. Det skapar förutsättningar för en lägre prisökningstakt.

Kronan har förstärkts vilket bl.a. avspeglar sig i att prisökningarna i producentledet avtagit. Löneglidningen kan också förväntas bli mer dämpad. Riksbanken anser dock fortfarande att kronan är undervärderad.

Inflationsförväntningarna enligt olika enkäter har utvecklats i positiv riktning under hösten och vintern. I likhet med nedgången i obligationsräntorna och den starkare kronan är det uttryck för de förbättrade inflationsutsikterna.

Det ökade förtroendet för den ekonomiska politiken och en lägre inflation lägger en god grund för en mer uthållig och balanserad tillväxt under de närmaste åren.

Den sänkta reporäntan träder i kraft i samband med dagens annonserade omvända repa.

Presskonferens kommer att hållas på Riksbanken (ingång Malmskillnadsgatan 7) idag, tisdag, kl. 13.00.

Obs! Presslegitimation krävs.

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?