Växling av EU-betalning

Sveriges medlemskap i EU innebär att Riksgäldskontoret gör periodiska betalningar till EU:s budget. Första veckan 2002 genomfördes en sådan betalning om 6,5 miljarder kronor. I samband med detta växlade Riksbanken på samma sätt som föregående år betalningen mot euro ur valutareserven. Åtgärden vidtogs i marknadsvårdande syfte.

Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp på valutamarknaden i jämn takt under de närmaste tre månaderna. Detta sker genom utökning av de dagliga morgoninköp av utländsk valuta som görs för Riksgäldskontorets räkning.

Riksbanken har neutraliserat valutaväxlingens effekt på likviditeten i kronor genom att via en s.k. fx - swap sälja kronor mot utländsk valuta avista och samtidigt återköpa samma kronbelopp på termin. Denna swapposition kommer att avvecklas i takt med att valutareservens storlek återställs.

Ytterligare information lämnas av avdelningen för marknadsoperationer:
Kjell Nordin, rådgivare, tel. 08-696 68 04 eller
Per Kvarnström, handlargruppen, tel. 08-696 69 70.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?