Starten av kontanthanteringens nya organisation senareläggs

Riksbankens direktion beslutade vid dagens sammanträde att senarelägga starten av kontanthanteringens nya organisation till den 17 februari 2003.

Riksbanken beslutade i april 2002 att koncentrera sin roll i kontanthanteringen till fyra strategiska lagerplatser för ut- och inlämning av sedlar och mynt. Verksamheten bedrivs i Svensk Kontantförsörjning AB (SKAB), ett helägt dotterbolag till Riksbanken.

Planeringsarbetet har bedrivits med utgångspunkten att den nya kontanthanteringen skall införas den 1 januari 2003. Omfattande åtgärder har vidtagits inom Riksbanken och SKAB för att förbereda driftstarten. Samråd om förändringen har skett månadsvis med bankerna sedan i maj i år.

Svenska Bankföreningen och Securitas Värde AB har begärt en senareläggning av starttidpunkten för kontanthanteringen. Motiveringen är bland annat att förberedelsetiden anses för kort.

Riksbanken har förståelse för att omställningen av kontanthanteringen kan vara praktiskt komplicerad för bankerna och värdetransportörerna. Det är också en fördel om starttidpunkten kan ske vid en annan tidpunkt än årsskiftet, då kontantflödena är som störst.

Ytterligare information lämnas av Björn Hasselgren, chef för direktionsavdelningen, tel. 08-787 04 72.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?